VB-FullAir

Během jízdy zůstane vozidlo trvale v jízdní výšce, která byla nastavena od VB-Airsuspension během instalace. Dojde ke zlepšení jízdních vlastností a stability vozidla, což následně zvyšuje bezpečnost. Když je vozidlo zaparkované (v některých případech se zataženou ruční brzdou), je možno zvýšit nebo snížit výšku nástupní/nakládací plošiny pro komfortní nastoupení nebo vystoupení z vozidla nebo pro pohodlné naložení nebo vyložení zboží.

Jako úplné vzduchové odpružení VB-Airsuspension je k dispozici buď sada pod označením VB-FullAir 2C (vzduchové odpružení pro zadní nápravu) nebo VB-FullAir 4C (vzduchové odpružení pro přední i zadní nápravu).

VB-FullAir 2C Lehké užitkové vozy

VB-FullAir 4C Lehké užitkové vozy

VB-FullAir 2C Obytné vozy

VB-FullAir 4C Obytné vozy

Šipka nahoru / Šipka dolů

Manuální nastavení výšky pro nakládku / vykládku.

Auto Level

Tento doplněk obsahuje funkci digitálního vyrovnání, která slouží k nastavení Vašeho vozu do roviny stisknutím tlačítka (až potud, kolik dovolí pružiny).

Off Road

Zvýší světlou výšku vozu o cca. 30 mm při jízdě na nerovném terénu.

M1 / M2 Memory funkce

Uložená výška vozu je aktivována.

Sport

Sníží výšku vozu o cca. 30 mm pro lepší ovládání a zpevnění nastavení podvozku.

Car Park

Sníží výšku vozu prakticky na minimum pro snazší nastupování a vystupování. Tuto funkci je možné použít (v závislosti na originální výšce vozu) pro lepší vjezd do parkoviště s nízkým stropem nebo snížení výšky pro průjezd pod bránou.

Water Discharge

Nakloní vozidlo na stranu, čímž umožní úplné vyprázdnění nádrže s použitou vodou a nádrže od toalety.

Ferry

Záď vozu se zvedne na maximum - např. pro usnadnění nájezdu na trajekt.

Load Space

Přední náprava se automaticky zvedne a zadní se sníží na maximální úroveň pro snadné naložení a vyložení vozidla zezadu.

Jízdní výška je stanovena při vývoji vzduchového odpružení a je neměnná. Jízdní výška je ideální výška pro zajištění komfortu a stability. Následující funkce Vám umožňují dočasně nastavit jízdní výšku při maximální rychlosti do 30 km/hod.: Ferry, Car park a Off Road. Ostatní funkce lze použít pouze při stojícím vozidle.